RV 55 Sognefjelvegen - Juvasshytta 08.07.1997

zurück (Aulandsfjord) zurück (Norwegenreise 1997) weiter (Valdresflya)

08. Juli E 16 - Tyinkrysset - Sognefjellstrasse - Juvasshytta


Fjellvegen Øvre Årdal - RV 55


---


Sognefjellvegen


Sognefjellvegen


Sognefjellvegen


Sognefjellvegen


---


Galdesand - Juvasshytta


Juvasshytta 1840 m.o.h.


Juvasshytta


Juvasshytta

zurück (Aurlandsfjord) zurück (Norwegenreise 1997) weiter (Valdresflya)


© RFSHO 1997 - 2011