Stokmarknes - Hurtigrutenmuseum - Svolvaer

       


Hurtigrutemuseet


Hurtigrutenmuseum Stokmarknes


Hurtigrutenmuseum


Hurtigrutenmuseum


Hurtigrutenmuseum


MS Nordlys am Hurtigrutenkai in Stokmarknes


Raftsundet


Svolvaer Hafeneinfahrt


Svolvaer Stockfischgerüste

       


© RFSHO 2003 - 2011